Něco málo o nás/A little bit about us

NĚCO MÁLO O NÁS...

21.03.2009 11:33
Prvního boston teriéra jsem si pořídila domů spíš náhodou - kdy jako milovník velkých psů, jsem hledala psa vhodného do bytu - tedy menšího tělem, ale velkého duší a sportovce... A tak jsem listovala a listovala atlasem psů a zvažovala který....  Zaujal mě boston teriér a začala jsem shánět informace, protože bostonský terier byl a pořád je - u nás málopočetné plemeno. No a na jaře r. 1999 už jsem měla doma bostonského teriéra Reggiho, jinak COLOMBO Krásná fanfára (*24.11.1998 - nevěnovali jsme se výstavám ani bonitaci-neuchovněn- opustil nás po roční nemoci dne 17. 10. 2007 na Cushing syndrom ) s tetovacím číslem 149 a nestačila jsem se divit co „malývelký“ Boston Terrier (bostonský teriér) dokáže. A myslím, že jen těžko se dá napsat na papír jaký vlastně je…ale určitě je bostonský teriér takový úžasný malý šašek co dokáže velmi dobře vystihnout náladu doma a dokáže ji i zlepšit... A je velmi nebojácný. Můžu jen potvrdit, že Boston Terrier (bostonský...

—————

A little bit about us...

21.03.2009 11:32
I brought the first Boston terrier home by chance… As a fancier of big dogs I was looking for a dog suitable for apartments: smaller by stature but large by spirit, and a sportsman… So I started to browse the atlas of dogs and was considering which one… I was captivated by Boston terriers and thus I started to search for information, because the number of Boston terriers in our republic was, and still is very low. Well, and in spring 1999 I came to a new family member – Boston terrier called Reggii, otherwise COLOMBO Krásná fanfára (*November 24, 1998 – we did not devote our time neither to exhibitions or to evaluation– unbred, he is gone 17. 10. 2007 - Cushing syndrom ) with a tattoo number 149 and I couldn´t stop wondering about what this “little-big” Boston terrier is capable of. And I think one can hardly write on a piece of paper what this dog is like…definitely, Boston terrier is an amazing little clown that is able to feel and understand well the spirit at home and can...

—————