Springduodanube Bratislava

15.05.2011 12:19

LEX: VP 1

Judge: Chie Ejima (JAP) 

Posudek: Dobrý temperament, dobre vybalanc. tělo, dobrá hruď i úhlenie, velmi dobre prevedenie, dobre vybalancovana hlava

—————

Zpět